Tổng truy cập
Trong tháng
Trong ngày
Trực tuyến
Tin tức

Công ty vệ sỹ INVICO tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trong giai đoạn mới

08/11/2017 09:01

   Huấn luyện là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng vệ sỹ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. T...

Xem chi tiết »