Tin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lò quét rác tham nhũng

09/08/2018 11:45

      Khi số đông nhân dân đang xoã lòng thở than, oán trách… thì là lúc TBT Nguyễn Phú Trọng ...

Xem chi tiết »