Thư ngỏ            

 

THƯ NGỎ

Công ty INVICO được công an tỉnh Nghệ An cấp giấy phép hoạt động từ năm 2008, đến nay INVICO chúng tôi là một trong những số ít đơn vị trong cả nước thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 52 CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Quá trình hình thành & phát triển INVICO

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân là Công ty Cổ phần INVICO được thành lập từ năm 2007, hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ các công trình công nghiệp, lắp đặt camera giám sát, thiết bị an ninh, báo động, chống trộm, liên kết đào tạo nhân sự.

Năm 2010 Đại Hội đồng Cổ đông quyết định chia tách thành 02 công ty,...

                                                                       

 

Sơ đồ công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

 

Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Một tập thể làm việc hợp tác và hiệu quả là yếu tố thiết yếu cho sự thành công. Vì vậy Công ty INVICO luôn tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo đội, kết quả đạt được của đội chính là thành quả của mỗi cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của từng thành viên sẽ tạo ra sức mạnh của cả Công ty.
 

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VỆ SỸ

Nhân sự được tuyển dụng vào làm vệ sỹ bảo vệ dịch vụ cho công ty INVICO phải qua một quy trình tuyển chọn khắt khe, từ thẩm tra lý lịch, kiểm tra thể lực, học vấn, xét nghiệm loại trừ các bệnh tệ nạn xã hội… Người được tuyển dụng  vào học lớp nghiệp vụ vệ sỹ bảo vệ chuyên nghiệp, thời gian từ  01 - 02 tháng, với các môn học bắt buộc như ... 

 

Danh sách khách hàng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

 

lợi thế cạnh tranh

06 LÝ DO NÊN CHỌN DỊCH VỤ INVICO