Chi tiết tin tức

Công ty vệ sỹ INVICO tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 18-07-2017 14:55 | 1761 lượt xemIn bản tin

      Huấn luyện là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng vệ sỹ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu theo hợp đồng cung cấp dịch vụ trong tình hình mới, chức năng và nhiệm vụ của vệ sỹ bảo chuyên nghiệp cũng có sự phát triển. Vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện vệ sỹ vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của các công ty dịch vụ bảo vệ vệ sỹ.

 

Nhân viên bảo vệ INVICO đang tham gia buổi học thực hành PCCC

Nhân viên bảo vệ INVICO đang tham gia buổi học thực hành PCCC

 

   Thực hiện nhiệm vụ này, những năm qua, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ INVICO đã ban hành nhiều giáo trình huấn luyện và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ. Nhờ đó, công tác huấn luyện, đào tạo vệ sỹ bảo vệ đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, chất lượng, bám sát phương án bảo vệ của từng mục tiêu.

 

 

Buổi họp giao ban nghiệp vụ huấn luyện viên vệ sỹ INVICO

Buổi họp giao ban nghiệp vụ huấn luyện viên vệ sỹ INVICO

 

 

Nhân viên bảo đang học cách sử dụng công cụ hỗ trợ

Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty INVICO đang trình bày cách sử dụng gậy điện - CCHT

 

    Tuy vậy, chất lượng huấn luyện  ở một số mục tiêu vùng đặc thù còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do mục tiêu đơn lẽ và do nhận thức của một bộ phận cán bộ về công tác huấn luyện chưa đầy đủ nên chưa đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

Một buổi trao đổi nghiệp vụ với cố vấn an ninh INVICO

      Để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng vệ sỹ bảo vệ, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện bằng các giải pháp đồng bộ. Trước hết, cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên - yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định chất lượng huấn luyện vệ sỹ bảo vệ. Những năm qua, Công ty vệ sỹ INVICO đã coi trọng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, tập huấn. Tuy vậy, đến nay lực lượng bảo vệ của toàn tổng công ty mới có khoảng 80%  được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ. Trước đây, vì điều kiện chưa có trung tâm huấn luyện, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ không đầy đủ nên INVICO cũng như các công ty vệ sỹ khác buộc phải “bằng lòng” với thực trạng còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ vệ sỹ bảo vệ. Nhưng hiện nay, INVICO đã có trụ sở cao tầng vừa làm việc, vừa huấn luyện với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị và điều kiện mọi mặt đã khá hơn nhiều, đồng thời trước yêu cầu chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cao của khách hàng, trong khí đó các đối tượng trộm cắp ngày càng tinh vi và liều lĩnh thì công tác huấn luyện, đào tạo vệ sỹ cần được chú trọng nhiều hơn nữa.

 

Nhân viên bảo vệ được cấp giấy chứng nhận sau mỗi khóa huấn luyện

Nhân viên bảo vệ INVICO được cấp giấy chứng nhận sau mỗi khóa huấn luyện

 

     Vì vậy, công ty vệ sỹ INVICO đang nghiên cứu, sắp xếp, sử dụng thời gian huấn luyện cho nhân viên mới tuyển dụng  một cách chặt chẽ, khoa học và hiệu quả nhất, có thể tổ chức huấn luyện tập trung tại trụ sở công ty hoặc theo vùng, cụm mục tiêu. Chú trọng thêm giáo dục pháp luật song song với huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ giữa lý thuyết với thực hành, trong đó, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện theo các tình huống dự kiến có thể xảy ra tại mục tiêu để nhân viên bảo vệ biết cách nhận định, xử lý.

 (Lê Hùng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận