Tổng truy cập
Trong tháng
Trong ngày
Trực tuyến
Chi tiết tin tức

Dấu hiệu nhận biết hành vi đình công trong lao động

Thời gian đăng: 17-09-2018 20:51 | 197 lượt xemIn bản tin

 

Các dấu hiệu cơ bản của đình công:

– Đình công là sự ngừng việc tạm thời của người lao động. Ngừng việc là phản ứng của tập thể lao động với người sử dụng lao động bằng cách không làm việc  mà không được người sử dụng lao động đồng ý. Ngừng việc gồm ngừng việc triệt để và ngừng việc tạm thời.

– Đình công có tính tự nguyện: biểu hiện về mặt ý chí, tự mình quyết định ngừng việc để tham gia đình công trong khi vẫn đủ điều kiện để làm việc.

– Đình công có tính tập thể:  do nhiều người tiến hành và phải có sự liên kết giữa những người lao động với nhau cùng ngừng việc vì mục đích chung thống nhất về mặt ý chí.

– Đình công có tính tổ chức: có chủ tịch, có sự phối hợp giữa những người lao động tham gia. Vai trò tổ chức lãnh đạo của  một hoặc một số người và sự chấp hành của những người khác trong phạm vi tổ chức một cuộc đình công.

– Đình công phải có mục đích nhằm đạt được những yêu sách: yêu sách là những đòi hỏi về quyền và lợi ích mà tập thể lao động quan tâm.

Đình công là quyền của người lao động nhưng  thực hiện đình công bao giờ cũng là hành vi mang tính tập thể. Điều đó có nghĩa là ý chí của cá nhân và tập thể phải có sự trùng hợp. Nếu cá nhân người lao động đơn phương ngừng việc thì thường bị coi là bỏ việc có thể bị xử lí kỉ luật tới mức sa thải  còn nếu người lao động kết hợp lại với nhau, cùng chung ý chí, mục đích và hoạt động ngừng việc thì pháp luật lại coi đó là quyền của họ. 

(Ảnh minh họa)

Tính tổ chức của đình công được biểu hiện bằng sự có chủ định, có sự phối hợp, thống nhất ý chí, mục đích và hành động trong phạm vi những lao động ngừng việc. Có nghĩa là khi chuẩn bị và tiến hành đình công luôn có sự tổ chức, lãnh đạo, điều hành thống nhất của một hoặc một số người và có sự chấp hành, phối hợp thực hiện của những người khác trong phạm vi đình công.

 

Bình luận