Tin tức

Công ty triển khai thực tập phương án chữa cháy năm 2023

20/04/2023 16:12

Căn cứ vào tính chất hoạt động đặc thù có liên quan đến tính chất nguy hiểm cháy nổ tại Công ty CP dịch vụ bảo vệ an ninh INVICO và khả năn...

Xem chi tiết »